Catania-Juve Stabia, più di 11mila i biglietti venduti